Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2015

joyful
0639 5f8e 500

February 19 2015

8050 e3be 500
Reposted fromnosmile nosmile viasoulforme soulforme
joyful
4517 b935
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadzony dzony
9373 ce8c 500

January 29 2015

joyful
6280 ce2e

January 20 2015

joyful
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatwarze twarze
joyful
8647 cea6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarudaizia rudaizia
2463 d332 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadzony dzony
joyful
1380 0042 500
joyful
Norway
Reposted fromlifeless lifeless viadzony dzony
joyful
0416 07d8 500
Reposted fromfelicka felicka viadzony dzony
1925 000e 500
Reposted fromwestwood westwood viadzony dzony
joyful
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viatoniewszystko toniewszystko
joyful
4153 9baa 500
by DALeast, Lodz
Reposted fromurbanart urbanart viatoniewszystko toniewszystko
joyful
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
joyful
4846 6909
Magda Dunaj
joyful
Może właśnie na tym polega odwaga - kiedy człowiek już o nic nie dba.
— Harlan Coben – Bez pożegnania
4027 ba2f

Kerry Darlington.

Reposted frombaboooshka baboooshka viatoniewszystko toniewszystko
joyful
joyful
2494 5151
Reposted fromcharlottea charlottea viabomdia bomdia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl